§1 Definicje

Sklep – sklep internetowy Akademia Szycia znajdujący się pod adresem www.akademiaszycia.pl.

Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania ze Sklepu.

Sprzedający – podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie sklepu, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ENEKA Ewelina Szubartowska z siedzibą w Szczecinie, ul. św. Wojciecha 16/1 70-410 Szczecin, NIP: 5941505485, Regon: 321335829.

Kupujący – Użytkownik, który dokonuje zakupu za pośrednictwem Sklepu.

Użytkownik – każda osoba, która odwiedza strony Sklepu.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

Produkty – Towary, kursy elektroniczne i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym.

Towary – rzecz ruchoma której dotyczy Umowa sprzedaży.

§2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Regulamin jest integralną częścią umowy, a jego akceptacja jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży.

3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Akademia Szycia są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§3 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy sprzedaży są Produkty oferowane w Sklepie.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Każdy produkt posiada dokładny opis, zdjęcia oraz informacje o terminie wysyłki.

 

§4 Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
• poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

• emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

§5 Płatności

1. Klient dokonuje płatności za pomocą:

• przelew natychmiastowy – Przelewy24
• przelewu bankowego nr konta: 60 1050 1559 1000 0091 3250 4649
• gotówką lub kartą płatniczą w przypadku odbioru osobistego)
Dane do przelewu Klient otrzymuje mailowo po dokonaniu zakupu.

2. Warunkiem wydania i wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę (za wyjątkiem płatności za pobraniem).

§6 Wysyłka towaru

1. Produkty są wysyłane w ciągu 48 h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. Wyjątek stanowią maszyny do szycia, gdzie czas wysyłki może wynieść do 3 dni roboczych (opis produktu zawiera dokładną informację o terminie wysyłki).

2. Zamówione Produkty sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Odbiór osobisty zamówionych Towarów jest możliwy w sklepie stacjonarnym przy ul. św. Wojciecha 16/1  w Szczecinie w godzinach otwarcia sklepu. Zamówione Towary Klient powinien odebrać w ciągu 3 dni roboczych. W nagłych sytuacjach okres ten może zostać wydłużony po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

§7 Gwarancja i serwis maszyn do szycia

1. Wszystkie maszyny oferowane w sklepie są produktami nowymi, podlegającymi gwarancji.
Dokumentem uprawniającym do korzystania z bezpłatnej gwarancji jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna, faktura vat lub paragon fiskalny. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania płynem, zjawiska atmosferyczne, niewłaściwe napięcie zasilające, niewłaściwa obsługa oraz używanie niezgodne z przeznaczeniem.

Zakres gwarancji nie obejmuje również czynności opisanych w instrukcji obsługi oraz wynikających z normalnej obsługi eksploatacyjnej np. podłączenie maszyny, czynności konserwacyjne, wymiana części, posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, igły, noże, rozruszniki dolne, itp.). Gwarancja nie obejmuje również uszkodzenia powstałego na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem sprzętu lub części uszkodzonych mechanicznie (obudowa maszyny, płytki ściegowe, chwytacze, transportery, itp.). Powyższe uszkodzenia i czynności eksploatacyjne mogą być usunięte i wykonane na koszt Klienta.

2. Serwis gwarancyjny jest świadczony w siedzibach:

  • ETI w Poznaniu na zasadach „door to door”. Adres punktu serwisowego podany jest w karcie gwarancyjnej. Program serwisowy „door to door” polega na tym, że dostarczenie maszyny JANOME do serwisu odbywa się bez wychodzenia z domu. Maszyna odbierana i dostarczana jest przez kuriera pod Państwa drzwi. Po stwierdzeniu usterki należy zadzwonić do siedziby firmy ETI (tel.0-61 8420330) i poinformować konsultanta o Państwa uwagach. Dalsze wskazówki uzyskają Państwo telefonicznie.
  • Impall Sp. z o.o. Sp. K. Dział Serwisu w Łodzi.

§8 Zwroty

1. TOWARY – zgodnie z obowiązującym prawem każdy Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru bez podania przyczyny. Towar w nienaruszonym stanie należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, kompletny, nie noszący śladów użytkowania z dopiskiem ZWROT, wraz z FV lub otrzymanym paragonem fiskalnym na adres Akademia Szycia Ewelina Szubartowska ul. św. Wojciecha 16/1 70-410 Szczecin. Sprzedający zwróci w ciągu 2 dni roboczych kwotę za dokonane zakupy wraz z kosztami wysyłki (najniższy możliwy dostępny koszt wysyłki rejestrowanej). Paczki wysłane „za pobraniem” nie będą przyjmowane. W przypadku odbioru osobistego zwracany towar można dostarczyć osobiście na powyższy adres.

2. Zwrot środków będzie odbywał się na konto z którego opłacono zamówienie lub gotówką w ciągu 24 godzin od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.

3. Zwroty nie dotyczą Klientów będących przedsiębiorcami.

 

§9 Reklamacje

1. Każdy Towar objęty jest dwuletnią gwarancją i podlega procedurze reklamacyjnej.
1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient ma prawo złożyć reklamację. Kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być składane pisemnie na adres Akademia Szycia Ewelina Szubartowska ul. św. Wojciecha 16/1 Szczecin lub mailowo na adres info@akadmiaszycia.pl. W piśmie zawierającym reklamację należy podać:

– dane osoby reklamującej
– oraz e-mail jaki został użyty w procedurze zakupu
– dokładny opis uszkodzenia, usterki które stanowią podstawę reklamacji
– oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań
– zdjęcie przedstawiające niezgodność (jeśli jest taka możliwość).

2. Sprzedający potwierdzi mailowo otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego oraz ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z opisem niezgodności.

3. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący winien przesłać (na koszt Sprzedającego) na wskazany wyżej adres uszkodzony towar wraz z jego opakowaniem.

3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

4. Zwrot środków z tytułu uznanej reklamacji będzie odbywał się na konto z którego opłacono zamówienie lub gotówką w przypadku odbioru osobistego.

5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu pocztą bądź firmą kurierską będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (pocztę lub firmę kurierską).

6. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie Kupującego, w szczególności wskutek niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania zakupionego towaru.

7. Prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej wady towaru przysługuje Kupującemu w ciągu dwóch lat od wydania towaru. Kupujący będący przedsiębiorcą traci przy tym uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

8. W przypadku uznania reklamacji i wysłania Klientowi nowego Towaru koszty wysyłki ponosi Sklep.

9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§10 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych, w tym newslettera.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§11 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§12 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2015r.r.
2. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu oraz przesłane Kupującym na adres email wskazany w zamówieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *